POMMER Spezialbetonbau GmbH Leipzig

 

Saarländer Str. 40
04179 Leipzig

Phone: +49 341 91368-0
Fax: +49 341 91368-19

info[at]pommer-spezialbetonbau.de
www.pommer-spezialbetonbau.de

Managing Director:
Michael Pommer