POMMER Spezialbetonbau GmbH Leipzig

 

Saarländer Str. 40
04179 Leipzig

Fon: (+49 341) 9 13 68-0
Fax: (+49 341) 9 13 68-19

info[at]pommer-spezialbetonbau.de
www.pommer-spezialbetonbau.de

Geschäftsführer:
Michael Pommer